Disclaimer:

Excellent electro service Breda , hierna te noemen Excellent electro service , verleent haar bezoekers toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Excellent electro service behoud zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:


Excellent electro service spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op aard, inhoud of juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Excellent electro service . In het bijzonder zijn alle prijzen en specificaties op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Excellent electro service .

Auteursrechten:


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Excellent electro service . Daar waar het materiaal van derden betreft zijn de gebruiksrechten daarvan op basis van de relatie met de leveranciers verkregen.

Overig:


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en is gebaseerd op de ICTRecht-disclaimergenerator.